Persoonlijke ontwikkelscan

SKU: N/A

Het doel van dit assessment is:

Het in beeld brengen van de ontwikkeling(smogelijkheden) van een medewerker.

Resultaat:

Een kort en bondig rapport, per medewerker. Deze informatie kan gebruikt worden tijdens het functioneringsgesprek.

135,00

Duur van het assessment:

ca. 45 minuten

Beschrijving

De functioneringsgesprekken, hoe gaat dit bij jouw organisatie? Worden er alleen onpersoonlijke lijstjes afgevinkt hoe het op het werk gaat? Wordt er ook iets met de uitslag gedaan of staat er iedere keer goed, goed, goed, en verder niets? Is het een echt gesprek of meestal alleen een beoordeling, omdat het gesprek van één kant komt? 

Een functioneringsgesprek is hét moment voor een goed gesprek. Hoe gaat het? Wat speelt er? Waar wil de medewerker naar toe? Hoe ziet de medewerker dat voor zich? 

Voer een gesprek over de dingen die tellen, zowel voor de medewerker als de organisatie!

Door het afnemen van het assessment Persoonlijke OntwikkelScan (POS) krijg je inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van een medewerker. Wanneer je dit assessment zelfs jaarlijks, onder alle medewerkers, herhaalt, kun je de ontwikkeling ook monitoren, niet alleen van de medewerker, maar ook van de organisatie als geheel. 

Deze informatie geeft het functioneringsgesprek een verdieping, waardoor je echt met elkaar in gesprek kunt gaan over de persoonlijke (ontwikkelings)mogelijkheden van de medewerker en de organisatie. Een medewerker voelt zich daardoor meer gehoord en gezien! En dat is waardevol, want een tevreden medewerker verandert minder snel van baan, die voelt zich verbonden met de organisatie!